Muzieklessen

Na de keuze van een instrument krijgt de muziekopleiding een vervolg met lessen voor blaasinstrumenten of slagwerk, al naar gelang de keuze die is gemaakt. Harmonie Concordia beschikt over een eigen, door KunstKeur erkende gecertificeerde, muziekopleiding. Er wordt individueel les gegeven door professionele docenten, soms in het begin in een klein groepje. De muziekinstrumenten worden kosteloos in bruikleen gesteld. Het cursusjaar loopt doorgaans van januari tot december, waarin met uitzondering van de vakanties wekelijks lessen worden gegeven.
De lessen werken toe naar bepaalde niveaus, waarvoor niet alleen de praktijk van het spelen, maar ook de theorie die daarvoor nodig is onderwezen worden tijdens speciale theorielessen. Na een aantal jaar wordt voor het eerst geëxamineerd voor het muziekdiploma A, later gevolgd door B en voor de liefhebbers zijn er ook nog C- en D-examens. Alle examens bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte.
Naast de muzieklessen worden de nieuwe jeugdleden begeleid vanuit eigen gelederen. Dit zal voornamelijk gebeuren in aanloop naar solistenconcoursen waarbij geoefend wordt aan een solo (met pianobegeleiding) en eens goed alle puntjes op de i worden gezet.
De muzieklessen worden gegeven in verenigingslokalen van Harmonie Concordia, ‘t “Aad Raodhoes” en de “Aaj Bieb”.

Afdrukken