De Jeugdharmonie

Jeugdharmonie: Een ideale kweekvijver voor talent

De leerlingen kunnen al vrij snel, na een paar maanden meespelen in de jeugdharmonie. Na het behalen van diploma A worden ze op een gunstig tijdstip toegelaten tot de ‘grote’ harmonie. Ze hebben dan de leeftijd 12-13 jaar bereikt.

Wie eens mee wil maken hoe muziekbeoefening door kinderen wordt beleefd, zou eens op een vrijdagavond een repetitie van de jeugdharmonie moeten bezoeken. Op een ontspannen en toch serieuze wijze oefenen -onder deskundige begeleiding- vele jeugdleden in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Op deze manier is het mogelijk de jeugdleden én leerlingen muzikaal, cultureel en sociaal te vormen zodat zij later hun plaats in het “grote” harmonieorkest goed kunnen invullen.
Tevens is het samen musiceren in de jeugdharmonie een ideale aanvulling op hun muziekopleiding. Met deze ervaring op zak kunnen alle muzikanten op een gegeven moment doorstromen naar het grote harmonieorkest. Om daar al vast aan te wennen, treden beide groepen vaak samen op. Ook heeft de jeugdharmonie haar eigen optredens zoals het Speculaasconcert, Valentijnsconcert en het Peerboomconcert. Bij concerten wordt de jeugdharmonie vaak uitgebreid met gevorderde muzikanten. Dit heeft een tweeledig doel; enerzijds leren de kinderen van wat ze zien en horen van de gevorderden en anderzijds kun je het orkest aanvullen met instrumenten (vaak zwaarder en groter) die men in een jeugdorkest niet vaak ziet. Dit levert in veel gevallen een ideale mix van jeugdig enthousiasme en ervaring op. In dit verband mogen zeker de jeugdmuziekkampen in Birkenfeld (D) niet worden vergeten waar de jeugd van Concordia muziek en ontspanning met elkaar verbindt. De jeugdharmonie van harmonie Concordia is opgericht in 1969.

 

Jenny Leerschool, dirigent van de jeugdharmonie

Afdrukken