Blokfluitles

De blokfluitles vormt de basis voor de muziekopleiding van beginnende muzikanten. Harmonie Concordia biedt deze lessen in groepsverband aan, waarin met behulp van zang en blokfluitspel kennis gemaakt wordt met de grondbeginselen van de muziek. Spelenderwijs leren de kinderen basisvaardigheden met betrekking tot maat, ritme, gehoor en muzieknotatie. Na een periode van anderhalf jaar blokfluitles in combinatie met algemene muzikale vorming maken de leerlingen kennis met de mogelijke vervolginstrumenten, blaasinstrumenten en slagwerk en kunnen deze uitproberen. Bij het afsluiten wordt in overleg met de muziekleraren een instrumentadvies afgegeven. De definitieve keuze is, buiten de voorkeur van het kind zelf, afhankelijk van een aantal andere factoren, waaronder mondstand van de kinderen, type instrument, etc. en wordt dan in overleg met het kind, de ouders en de harmonie bepaald.

Afdrukken