Bestuur

Het (algemeen) bestuur van harmonie Concordia bestaat uit 11 personen. De dagelijkse leiding ligt in handen van een dagelijks bestuur, bestaande uit:

Conny Knoben | voorzitter
René Wolters | vicevoorzitter
Jos Vervuurt | secretaris
Frans Schmitz | penningmeester

Binnen harmonie Concordia functioneren diverse werkgroepen, met elk hun specifieke aandachtsgebied. In elke werkgroep zijn, naast een lid van het dagelijks bestuur, een of meerdere bestuursleden actief. Verder maken ook andere leden en vrijwilligers deel uit van de werkgroepen. We kennen de volgende werkgroepen:

werkgroep Beheer
werkgroep Marketing & PR
werkgroep Financiën
Werkgroep Secretariaat
Werkgroep Werving en Selectie
Werkgroep Orkesten
Werkgroep Evenementen

Concordia is een echte vrijwilligersorganisatie waarbij de zelfwerkzaamheid van de leden bijzonder opvalt. Ieder lid van Concordia draagt op zijn manier een steentje bij aan de exploitatie van ’t Aad Raodhoes en De Aaj Bieb, de organisatie van evenementen of het mogelijk maken van musiceren op hoog niveau. Velen bouwen zo mee aan een kleurrijk en krachtig Concordia.

Afdrukken