Harmonie Concordia huldigt jubilarissen

Op zaterdag 18 juni 2022 worden bij Harmonie Concordia een groot aantal jubilarissen gehuldigd.

Normaal huldigt de harmonie haar jubilarissen elk jaar in november. In 2020 en 2021 kon vanwege corona echter geen huldiging plaatsvinden. Dat halen we nu in door de jubilarissen uit 2020 en 2021 in het zonnetje te zetten. Later dit jaar komen de jubilarissen 2022 aan de beurt.

Op 18 juni worden gehuldigd: Johan van Soest (25 jaar), Ton Houben (25 jaar), Emke Hou- ben (25 jaar), René Wolters (40
jaar), Frank Roemen (40 jaar), Jolanda Wolters (40 jaar) Diana Sleutels (40 jaar), Jacqueline Cox-Lenaers (50 jaar), Wim Adams (50 jaar), Frans Schmitz (Dorpsstraat, 50 jaar), Frans Schmitz (Groenstraat, 60 jaar), Henk Wolters (Waterschei, 60 jaar), Lei Schmitz (60 jaar) en Pierre Wolters (70 jaar). Dit zijn 14 leden die zich in totaal maar liefst 635 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de harmonie, het verenigingsleven en de blaasmuziek!

De huldigingsfestiviteit begint om 17.00 uur in ’t Aad Raodhoes en wordt muzikaal opgeluisterd door de harmonie.
Namens de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen is de heer Léon Evers aanwezig om de insignes op te spelden. Na
afloop van de huldiging krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren.

Afdrukken